کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
در اجرای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کاهش قیمت سرویس های اینترنت بر بستر ADSL و پیرو مصوبه شماره 181 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور و الزام به کاهش 20 درصدی قیمت حجم مصرفی کاربران سرویس های حجمی ( Premium ) شبکه ارتباط شبدیز اقدام به کاهش 30 درصدی تعرفه حجم مصرفی نموده است.

لازم به ذکر است که این کاهش از تاریخ 1392/12/17 اجرایی گردیده و از این تاریخ کاربران شبدیز به ازای هر گیگا بایت مصرفی به جای رقم 50000 ریال مبلغ 35000 ریال پرداخت خواهند کرد. همچنین کاربران سرویس Lite به ازای هر گیگابایت مبلغ 25000 ریال  خواهند پرداخت .